Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht (…) die wij besteden aan de samenstelling van de website BrandNewFresh.nl is het mogelijk dat informatie die op de website staat onvolledig c.q. onjuist is. Fouten en onjuistheden kunnen niet altijd voorkomen worden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website BrandNewFresh.nl. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van informatie die door middel van de website BrandNewFresh.nl verkregen is.

BrandNewFresh.nl
Postbus 8626
3009 AP Rotterdam

Tel: +31(0)10 – 34.00.355

Skype: BrandNewFresh

Mail: redactie@brandnewfresh.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *